Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDB102 Türk Dili II 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Tipi : Zorunlu
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak,Türkçenin söyleyiş kurallarını öğretmek, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, kişi ya da kişilerle doğru iletişim kurabilmenin yollarını öğretmektir.
Dersin İçeriği : Türkçe'nin söz dizimi,kelime grupları ve kuralları, yazım kuralları,sözlü ve yazılı anlatım, cümle ve çeşitleri, anlatım türleri, anlatım bozuklukları ve bunların giderilmesinde izlenecek yollar, uygulamalı şekilde yazım kuralları, sözlük bilgisi ve sözlüklerden yararlanma,bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, okuma, anlama çalışmaları ve metin incelemeleri, yazma çalışmaları (Makale, rapor, dilekçe, mektup, anı vb. yazılı anlatım türleri üzerinde).<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Muhammet Yelten; Türk Dili ve Anlatım Bilgileri<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : <br />Öğretim Yöntemleri Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Gözlem Gösterme Uygulama - Alıştırma Beyin Fırtınası Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Öğretim Yeterlilikleri Üretken Öz değerlerine saygılı Akılcı Sorgulayan Yaratıcı Etik Kurallara Uyma Toplumsal duyarlılık Türkçeyi etkili kullanma Çevre Duyarlılığı Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : <br />Türk Edebiyatının temel eserlerinin okutulması.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Ezgi Şahin Sevdi
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : <br />YOK
Dersin Verilişi : <br />Haftada 2 saat olmak üzere teorik olarak verilmektedir.

  • 1 Türkçe'nin yazım kurallarını öğrenerek uygulamalı şekilde sözlü ve yazılı anlatım yapma
  • 2 Türkçe'nin söz dizimi,kelime grupları ve kurallarını öğrenme
  • 3 Türkçe'deki cümle ve çeşitleri, anlatım türleri, anlatım bozuklukları ve bunların giderilmesinde izlenecek yolları öğrenerek uygulamalı şekilde yazılı ve anlatım yapmak.
  • 4 Sözlük bilgisi ve sözlüklerden yararlanarak ,bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kuralları bilip; yazma çalışmaları (Makale, rapor, dilekçe, mektup, anı vb. yazılı anlatım türleri üzerinde) yapmak.
  • 5 Ana diline hakim olarak bilgiyi anlar ve kullanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Cümlenin öğeleri
2.Hafta *Noktalama İşaretleri
3.Hafta *Noktalama İşaretleri
4.Hafta *Yazım Kuralları
5.Hafta *Yazım Kuralları
6.Hafta *Yazım Kuralları
7.Hafta *Kompozisyon
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kompozisyon Yazmada Yöntemler
10.Hafta *Anlatım Özellikleri
11.Hafta *Anlatım Bozuklukları
12.Hafta *Anlatım Biçimleri
13.Hafta *Anlatım Türleri
14.Hafta *Anlatım Türleri

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 80,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 14 1,00 14,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Diğer 1 20,00 20,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00

P.Ç. 1 P.Ç. 2 P.Ç. 3 P.Ç. 4 P.Ç. 5 P.Ç. 6 P.Ç. 7 P.Ç. 8 P.Ç. 9 P.Ç. 10 P.Ç. 11 P.Ç. 12 P.Ç. 13 P.Ç. 14 P.Ç. 15
Ö.Ç. 1 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
Ö.Ç. 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
Ö.Ç. 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
Ö.Ç. 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
Ö.Ç. 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

P.Ç. 1 P.Ç. 2 P.Ç. 3 P.Ç. 4 P.Ç. 5 P.Ç. 6 P.Ç. 7 P.Ç. 8 P.Ç. 9 P.Ç. 10 P.Ç. 11 P.Ç. 12 P.Ç. 13 P.Ç. 14 P.Ç. 15
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5