Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TDB101 Türk Dili I 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Dersin Tipi : Zorunlu
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , Karatay Türkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi, cümle bilgisi; cümle çeşitleri, cümle tahlilleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Muhammet Yelten; Türk Dili ve Anlatım Bilgileri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : <br />Öğretim Yöntemleri Anlatım Tartışma Soru-Yanıt Gözlem Gösterme Uygulama - Alıştırma Beyin Fırtınası Rapor Hazırlama ve/veya Sunma Öğretim Yeterlilikleri Üretken Öz değerlerine saygılı Akılcı Sorgulayan Yaratıcı Etik Kurallara Uyma Toplumsal duyarlılık Türkçeyi etkili kullanma Çevre Duyarlılığı Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : <br />Türk Edebiyatının temel eserlerinin okutulması.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Ezgi Şahin Sevdi
Öğr. Gör. Dr. Yunus Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : <br />Yok
Dersin Verilişi : <br />Haftada 2 saat olmak üzere teorik olarak verilmektedir.

  • 1 Yeryüzünde kullanılan diller hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini analiz eder
  • 3 Türk Dilini özümseyerek kendini ifade eder
  • 4 Türk Dili yapısı hakkında bilgi sahibi olur.
  • 5 Anadiline hâkim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi anlar ve kullanır
  • 6 Anlam ve vazifeleri bakımından kelimeleri analiz eder.
  • 7 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dil( Dil- Millet İlişkisi/ Dil-Kültür İlişkisi). Yeryüzündeki Diller.
2.Hafta *Kaynakları Bakımından Dil Aileleri. Yapı Bakımından Dil Grupları. Türk Dilinin Tarihi Devirleri. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi.
3.Hafta *Eski Türkçe- Orta Türkçe- Yeni Türkçe- Modern Türkçe. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları.
*Anlatım, video
4.Hafta *Ses Bilgisi. Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri)
*Anlatım, video
5.Hafta *Ses Bilgisi. Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri)
*Anlatım, video
6.Hafta *Ses Bilgisi. Şekil Bilgisi- Kökler Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri)
*Anlatım, video
7.Hafta *Ara Sınav
*Anlatım, video
8.Hafta *Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler.
*Anlatım, video
9.Hafta *Anlam Bilimi- Kelimede Anlam- Kelimeler Arası İlişkiler.
*Anlatım, video
10.Hafta *Cümle Bilgisi- Kelime Gruplarının Özellikleri.
*Anlatım, video
11.Hafta *Kelime Gruplarının Çeşitleri.
*Anlatım, video
12.Hafta *Cümlenin Unsurları.
*Anlatım, video
13.Hafta *Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri.
*Anlatım, video
14.Hafta *Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri.
*Anlatım, video

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Final : 80,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 14 1,00 14,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Diğer 1 20,00 20,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 80,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00

P.Ç. 1 P.Ç. 2 P.Ç. 3 P.Ç. 4 P.Ç. 5 P.Ç. 6 P.Ç. 7 P.Ç. 8 P.Ç. 9 P.Ç. 10 P.Ç. 11 P.Ç. 12 P.Ç. 13 P.Ç. 14 P.Ç. 15
Ö.Ç. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ö.Ç. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ö.Ç. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ö.Ç. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ö.Ç. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ö.Ç. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ö.Ç. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.Ç. 1 P.Ç. 2 P.Ç. 3 P.Ç. 4 P.Ç. 5 P.Ç. 6 P.Ç. 7 P.Ç. 8 P.Ç. 9 P.Ç. 10 P.Ç. 11 P.Ç. 12 P.Ç. 13 P.Ç. 14 P.Ç. 15