Bologna Anket Tanımı
Anketin Kapsayacağı Dersler
Entegre Dersleri Hariç
Açılan ders listesinden ders seçimi yapıldığında sadece seçilen dersler için anket oluşturulur
Baz Alınacak Anket Seçimi
Oluşturulacak anketlerin Başlangıç ve Bitiş tarihleri, ilgili dersin haftalık ders programında yeralan ilk haftanın başlangıcı ve son haftanın bitiş tarihi olarak otomatik belirlenecektir.
Haftalık ders programı girilmeyen dersler için ise ekran üzerinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri baz alınacaktır.
Uygulanacak Anket Kirterleri
Akademik Program Çıktısı X Ders Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun
Ders Öğrenme Çıktısı Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun
İş Yükü Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun

Ek Açıklama Kutucuğu Aktif Olsun