Bologna Anket Tanımı
Anketin Kapsayacağı Dersler
Açılan ders listesinden ders seçimi yapıldığında sadece seçilen dersler için anket oluşturulur
Entegre Dersleri Hariç

Baz Alınacak Anket Seçimi
Oluşturulacak anketlerin Bitiş ve Başlangıç tarihleri, ilgili dersin haftalık ders programında yer alan son haftanın bitiş tarihi ve bir ay öncesi olarak otomatik belirlenecektir.
Haftalık ders programı girilmeyen dersler için ise ekran üzerinde belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri baz alınacaktır.
Entegre derslerde ekrandan girilen başlangıç ve bitiş tarihleri geçerlidir.
Haftalık program tanımına göre süresi geçen dersler için ekrandan girilen başlangıç ve bitiş tarihleri geçerli olacaktır.
Uygulanacak Anket Kirterleri
Akademik Program Çıktısı X Ders Öğrenme Çıktısı İlişkisi Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun
Ders Öğrenme Çıktısı Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun
İş Yükü Değerlendirme Ölçeği Dahil Olsun

Ek Açıklama Kutucuğu Aktif Olsun