Fiziki Alan

GÖSTERGELERİ

FİZİKİ ALAN GÖSTERGELERİ
2014201320122011
Araştırma alanları (Lab.vb.) miktarı (m2)175581200010000
Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2)13000130003000500
Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Üniversite yurdu, Spor alanı vb.) miktarı (m2)4404443100171000
İdari alanların miktarı (m2)2750027500110002500
TOPLAM10210295600321003000